Kategoriler
arrow-down

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, "APKshki.com" sitesinin Yönetimi ile "APKshki.com" sitesi aracılığıyla bilgi arayan, dağıtan ve alan gerçek kişi arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

Sözleşmenin Tarafları Bundan sonra Yönetim olarak anılacak olan APKshki.com etki alanında bulunan bilgi kaynağı "APKshki.com"un (bundan sonra APKshki.com olarak anılacaktır) İdaresi ve bu yollarla bilgi arayan, dağıtan ve alan gerçek kişi bu kaynaktan, bundan sonra Sözleşme olarak anılacak olan Kullanıcı Sözleşmesini aşağıdakiler hakkında akdedin.

Sözleşmenin Konusu Yönetim, kullanıcıya APKshki.com'a erişim ve APKshki.com'da arama yapma, APKshki.com'dan alma ve aşağıdaki yayınlanmış materyalleri APKshki.com'a yerleştirme imkanı sağlar:

Tarafların hak ve yükümlülükleri

Kullanıcı şu haklara sahiptir:

İdare şu haklara sahiptir:

Kullanıcı şunları taahhüt eder:

İdare:

Diğer durumlar.

1. Önemli: Kullanıcı, yazılımı APKshki.com'dan riski kendisine ait olmak üzere indirir. Kullanıcı, APKshki.com'da yayınlanan yazılımın kullanımının ücretlendirilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, APKshki.com'daki yazılımın diğer kullanıcılar tarafından gönderilebileceğini ve Yönetim'in yayınlanan içeriği önceden denetlemediğini fark eder.

2. Kullanıcı, yayınlanan tüm bilgilerin arama motorları veya başka yollarla kullanılabileceğini anlar ve kabul eder.

3. Yönetim, APKshki.com'un kesintisiz çalışmasını garanti etmez.

4. Mücbir sebep hallerinde (savaş, doğal afetler, yetkililerin eylemleri) İdare, APKshki.com'un bilgi güvenliğini ve kesintisiz çalışmasını garanti etmez.

5. Tarafların sorumlulukları Kullanıcının eylemlerinin üçüncü şahıslar tarafından telif hakkı ve ilgili haklar dahil olmak üzere herhangi bir hak talebine yol açması durumunda, aşağıdakiler gibi tüm sorumluluk ve masraflar: kayıpların tazmini, manevi zararlar dahil zararlar, mahkeme masraflar, para cezaları, hesaplaşmaların sonuçlanmasından doğan masraflar ve ticari itibarın zedelenmesi dahil olmak üzere İdare veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan diğer masraflar Kullanıcıya aittir.

6. Sözleşmenin hüküm ve koşulları Bu Sözleşme, hangi ana bağlı olarak, kullanıcının kaydolduğu ve ona hesabı sağladığı andan itibaren veya APKshki.com'da yayınlanan yazılım veya tasarım temalarını indirdiği andan itibaren yürürlüğe girer. daha önce gelir ve belirsiz bir süre için geçerlidir. İdare, Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar, Kullanıcı değişikliklerden APKshki.com'un teknik imkanları kullanılarak haberdar edilebilir. Sözleşmenin güncel versiyonu şu adreste bulunmaktadır: https://apkshki.com/page/agreement. Bu Sözleşme, Apkshki.com'un Kullanıcı tarafından kullanılması sürecinde Yönetimin elde edebileceği Kullanıcı hakkında her türlü bilgiyi işleme şartlarını tanımlayan Gizlilik Politikasını içerir. APKshki.com'u kullanmak, Kullanıcının bu Sözleşmenin şartlarına koşulsuz rızası anlamına gelir. Bu şartlarla uyuşmazlık olması durumunda, Kullanıcı APKshki.com'u kullanmaktan kaçınmalıdır.

close
Arama